Om lokalet: 

LEDIG BUTIKKLOKALE sentralt i sentrum. Lokalene kan tilpasses etter behov og egner seg for butikk-/servering. Det ligger på samme plan som en ny Coop Extra og har meget god profilering mot Grønnnegata. Parkeringstunnelen ligger i umiddelbar nærhet. Uteområdet planlegges oppgradert i løpet av høsten. 

Om eiendommen: 

Grønnegata 64 (1. etasje) er sentralt beliggende forretningslokaler i Tromsø sentrum. Lokalene har god eksponering mot Grønnegata og ligger "midt i strømmen" for de som benytter parkeringsfasilitetene i fjellet. Lokalene er direkte knyttet til eget parkeringshus med 43 parkeringsplasser i tillegg til de ca. 900 plassene som ligger rett innenfor i "parkeringstunellen".

Om området: 

Tromsø sentrum er byens viktigste knutepunkt og hovedarena for handel, service, tjenesteyting og kultur. I Tromsø sentrum er hovedtyngden av offentlig administrasjon plassert. Det er gode kommunikasjonsmuligheter med bl.a. knutepunkt for buss og båt.