Utleie- og utviklingsavdeling
Daglig leder forestår utleie og utvikling av våre eiendommer og er kontaktperson vedrørende formelle kontraktsforhold.

Driftsavdeling
Vår driftsavdeling består av to driftsledere som har ansvaret for sine faste eiendommer. Driftsavdelingen utfører ad hoc-oppgaver, løpende rutiner (tilsyn, orden, vedlikehold, sikkerhet/HMS) og følger opp leverandører som utfører periodisk service på tekniske installasjoner samt andre tjenesteleverandører. Driftslederne behandler de fleste driftsrelaterte henvendelser fra våre leietakere. Driftslederne melder inn til prosjektleder eventuelle større vedlikeholdsbehov som ikke løses gjennom den daglige drift. Driftslederne rapporterer til daglig leder.

Prosjektavdeling
Prosjektleder følger opp inn- og utflytting av leietaker, tilpasning og ombygging av lokaler samt vedlikeholds-, renoverings- og skadeprosjekter. For det meste benyttes eksterne leverandører. Videre er prosjektleder utleiers brannvernleder (brannvernrutinene utføres av driftsavdelingen). Prosjektleder rapporterer til daglig leder.

Økonomiavdeling
Vår økonomiavdeling består av regnskapsleder, controller og økonomimedarbeider. Økonomiavdelingen håndterer spørsmål vedrørende kontoforhold, husleiefakturaer, samt årlig avregning av felleskostnader. Videre følger økonomiavdelingen opp innrapportering fra leietakere på dags- og årsomsetninger samt innrapportering av leietakers bruk av de leide lokaler (MVA). Regnskapsleder rapporterer til daglig leder.


Her finner du oversikt over hvem vi er.