Vi har leid inn tjeneste fra eksternt firma for morgentilsyn på de fleste av våre bygg i Tromsø (ikke Scandic, Coop og Heidenreich). På morgenrunden foretas en visuell utvendig kontroll av bygget og dets omgivelser. Ordens- og sikkerhetsmessige oppgaver inngår i rutinen. Oppdager vaktmesteren avvik meldes dette inn til oss og følges videre opp av vårt eget driftspersonell.

Type spørsmål: