Om lokalet: 

Flotte kontorlokaler ledige for leie. 
Lokalene har meget god standard med ulike kontorløsninger fra Moelven. 
Det er i dag tilrettelagt for 6 cellekontorer, et mindre møterom/stillerom samt et stort og trivelig spiserom/møterom. Om ønskelig kan lokalet leies ut ferdig møblert som på bildene.  
Bygget ligger sentralt til på Langnes, har gode parkeringsmuligheter rett utenfor og byens beste bussforbindelse. 

 

Om eiendommen: 

"KV18" er et kombinert forretnings- og kontorbygg. Bygget er fleksibelt ved at man kan veksle mellom små og mellomstore lokaler i bygget. Eiendommen ligger meget sentralt til i handelsparken, rett ved kommende forlenging av Karlsøyvegen og Ærfuglvegen, hvor store deler av trafikken til og fra handelsparken vil gå i fremtiden. Gode parkeringsarealer.

Om området: 

Langnes handelspark er Nord-Norges største handelspark med ca. 200 forretninger. Kjøpesentrene K1 og Jekta utgjør til sammen ca. 100 000 m² handelsareal. I tillegg ligger det flere større frittliggende handelseiendommer innenfor detaljhandel, bilhandel, byggevarer etc. i handelsparken. Området har gode parkeringsfasiliteter og byens beste bussforbindelser. 

Langnes Handelspark har vært under utvikling i 30 år og er fortsatt under utvikling. AS TACO har en eiendomsportefølge i området på ca. 65 000 m², samt tomter sentralt i handelsparken med betydelig utbyggingspotensial.