Om eiendommen: 

"Bussterminalen" er en del av bussterminalområdet i Gjæverbukta og benyttes til venterom/spisested for publikum. Eiendommen inneholder også eget venterom for bussjåfører. Eiendommen ligger som nærmeste nabo til kjøpesenteret K1. Leietakere er Pizzabakeren og Troms Fylkestrafikk.

Om området: 

Langnes handelspark er Nord-Norges største handelspark med ca. 200 forretninger. Kjøpesentrene K1 og Jekta utgjør til sammen ca. 100 000 m² handelsareal. I tillegg ligger det flere større frittliggende handelseiendommer innenfor detaljhandel, bilhandel, byggevarer etc. i handelsparken. Området har gode parkeringsfasiliteter og byens beste bussforbindelser. 

Langnes Handelspark har vært under utvikling i 30 år og er fortsatt under utvikling. AS TACO har en eiendomsportefølge i området på ca. 65 000 m², samt tomter sentralt i handelsparken med betydelig utbyggingspotensial.