Marked og utleie

Kontaktperson

Ivar B. Austad
Daglig leder
913 16 424

Kontaktperson

Carina Johansen
Eiendomssjef
90089726

Drift & Prosjekt

Kontaktperson

Bernt-Tore Halvorsen
Driftsleder
908 34 331

Kontaktperson

Arnt-Hugo Pedersen
Driftsleder
407 56 438

Kontaktperson

Geir Helge Valle
Prosjektleder
959 30 856

Kontaktperson

Jonas Nicolaisen Olderskog
Prosjektleder
940 35 123

Kontaktperson

Kenneth Karlsen
Driftsleder K1
948 05 888

Kontaktperson

Grete Irtun
Senterleder K1
918 18 932

Økonomi

Kontaktperson

Odd Martin Dalbakk
Regnskapsansvarlig
913 64 654