Marked og utleie

Kontaktperson

Ivar B. Austad
Daglig leder
913 16 424

Kontaktperson

Carina Johansen
Markeds- og utleieansvarlig
90089726

Drift

Kontaktperson

Arnt-Hugo Pedersen
Driftsleder
407 56 438

Kontaktperson

Bernt-Tore Halvorsen
Driftsleder
908 34 331

Kontaktperson

Jonas Nicolaisen Olderskog
Driftsleder K1
940 35 123

Kontaktperson

Grete Irtun
Senterleder K1
918 18 932

Økonomi

Kontaktperson

Odd Martin Dalbakk
Økonomimedarbeider
913 64 654

Kontaktperson

Trond Ballo
Regnskapsfører
412 00 058