Langnes Handelspark - Tromsø

Langnes handelspark er Nord-Norges største handelspark med ca. 200 forretninger. Kjøpesentrene K1 og Jekta utgjør til sammen ca. 100 000 m² handelsareal. I tillegg ligger det flere større frittliggende handelseiendommer innenfor detaljhandel, bilhandel, byggevarer etc. i handelsparken. Området har gode parkeringsfasiliteter og byens beste bussforbindelser. 

Langnes Handelspark har vært under utvikling i 30 år og er fortsatt under utvikling. AS TACO har en eiendomsportefølge i området på ca. 65 000 m², samt tomter sentralt i handelsparken med betydelig utbyggingspotensial.

 • Flyplass: ca. 2 km
 • UiT/UNN/Breivika: ca. 3-4 km
 • Sentrum: ca. 4 km
 • Sydspissen ca. 6 km
 • Skattøra ca. 6 km

K1 (kjøpesenter)
Forretningsbygg
Forretningsbygg
2 Ledig
Forretnings– og kontorbygg
Forretningsbygg
Kombinasjonsbygg
Kontor- og forretningsbygg
Sydspissen (Lanes) - Tromsø

Sydspissen (Lanes) ligger på Sør-Tromsøya, rundt to kilometer fra Tromsø sentrum. Området har god traffikal adkomst, gode parkeringsfasiliteter og det er gode bussforbindelser til Tromsø sentrum, Langnes Handelspark og UiT/UNN.

AS TACO eier et sammenhengende område på Lanes på ca. 50 mål med en eiendomsportefølje på ca. 23 000 m² - hovedsakelig forretnings- og kombinasjonsbygg.

 • Sentrum: ca. 2 km
 • Langnes Handelspark: ca. 6 km
 • Flyplass: ca. 7 km
 • UiT/UNN/Breivika: ca. 6-7 km
 • Skattøra: ca. 8 km

Forretningsbygg (Coop)
Kombinasjonsbygg
Kombinasjonsbygg
1 Ledig
Kombinasjonsbygg
Tromsø sentrum

Tromsø sentrum er byens viktigste knutepunkt og hovedarena for handel, service, tjenesteyting og kultur. I Tromsø sentrum er hovedtyngden av offentlig administrasjon plassert. Det er gode kommunikasjonsmuligheter med bl.a. knutepunkt for buss og båt. 

 • Sydspissen (Lanes): ca. 2 km
 • Langnes Handelspark: ca. 4 km
 • UiT/UNN/Breivika: ca. 4-5 km
 • Flyplass: ca. 5 km
 • Skattøra: ca. 6 km

Forretningsbygg
1 Ledig
Kontorbygg
"Frisørhuset"
Breivika havn - Tromsø

Breivika havn ligger på østsiden av Tromsøya, rundt fire kilometer nord for Tromsø sentrum. Hovedtyngden av all godsaktivitet foregår i Breivika og havna er det største knutepunktet for transport og logistikk i Nord-Norge.

 • UiT/UNN: ca. 1 km
 • Skattøra: ca. 2 km
 • Langnes Handelspark: ca. 3 km
 • Sentrum: ca. 4 km
 • Flyplass: ca. 5 km
 • Sydspissen: ca. 6 km

Logistikkbygg
Lakselv sentrum

Lakselv er kommunesenteret og det største tettstedet i Porsanger kommune i Finnmark. Lakselv har et stort utvalg av forretninger, og fungerer også som et handelssted for omkringliggende kommuner. Lakselv lufthavn, Banak, har daglige forbindelser til Tromsø og Kirkenes. Flyplassen ligger ca. 2,5 kilometer nord for Lakselv sentrum. E6 går gjennom tettstedet, og riksvei 98 går fra Lakselv til Tana bru.

 • Flyplass: ca. 2 km
 • Karasjok: ca. 82 km
 • Hammerfest: ca. 140 km
 • Alta: ca. 170 km
 • Kirkenes: ca. 340 km
 • Tromsø: ca. 570 km

Lakselv videregående skole