Om eiendommen: 

Logistikkbygg bestående av varmlager med tilhørende kontorfasiliteter. Bygget ligger i havneområdet og er funksjonelt og rasjonelt. Bygget eies av Integrale AS og forvaltes av TACO.

Om området: 

Breivika havn ligger på østsiden av Tromsøya, rundt fire kilometer nord for Tromsø sentrum. Hovedtyngden av all godsaktivitet foregår i Breivika og havna er det største knutepunktet for transport og logistikk i Nord-Norge.