Hvem skal vi kontakte?

Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Utleier besørger felles utvendig rengjøring av vinduer på de fleste byggene. Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no) dersom det er behov for rengjøring eller hvis du er usikker på hvem som har ansvaret for utvendig vindusvask i bygget du er i.