Hva har vi lov til?

Ja, som hovedregel må det innhentes tillatelse hos utleier. Dette er regulert i leieavtalen. Ta kontakt via hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.nodersom du er usikker på om du trenger tillatelse. Søknad om tillatelse skal også sendes på e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Nei. Utleier har det overordnede ansvaret for det elektriske anlegget. Det gjennomføres blant annet periodiske kontroller på anlegget og det er derfor viktig at det ikke blir for mange aktører. Ta kontakt med driftsleder eller send e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.nofor å få oversikt over hvilke firma vi benytter.

Dersom det er større arbeider som skal gjøres vil utleier etter en konkret vurdering kunne akseptere at det benyttes andre selskaper.

Nei. Fellesarealene skal være ryddige både av hensyn til brannsikkerheten og generell orden.