Nei. Utleier har det overordnede ansvaret for det elektriske anlegget. Det gjennomføres blant annet periodiske kontroller på anlegget og det er derfor viktig at det ikke blir for mange aktører. Ta kontakt med driftsleder eller send e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.nofor å få oversikt over hvilke firma vi benytter.

Dersom det er større arbeider som skal gjøres vil utleier etter en konkret vurdering kunne akseptere at det benyttes andre selskaper.

Type spørsmål: