Ansvar
Både utleier og leietaker har ansvar knyttet til brannsikkerheten.

Utleiers brannvernleder
Våre driftsledere er brannvernledere på sine respektive bygg. 

Leietakers brannvernleder
Hver enkelt leietaker skal også ha en egen brannvernleder. Leietakers brannvernleder skal lede det interne brannsikkerhetsarbeidet ved virksomheten og er kontaktperson overfor utleier. Alle skal vite hvem som er brannvernleder på sin egen arbeidsplass. Dersom du ikke vet hvem det er, må du spørre din overordnede.

Brannvernbok
Utleier har utarbeidet en egen brannvernbok som leietaker må gjøre seg kjent med og bruke. Brannvernboken er utlevert til leietakers brannvernleder.