Brannvern

Både utleier og leietaker har ansvar knyttet til brannsikkerheten. Dette er regulert i lover, forskrifter og leiekontrakt. I hovedtrekk er utleier ansvarlig for at bygget er i forskriftsmessig stand og leietaker har ansvaret for å opprettholde/vedlikeholde lokalene og dets branntekniske innretninger. Videre har leietaker ansvaret for at ens egen virksomhet følger HMS-regelverket. Vi har utarbeidet en egen brannvernbok som leietaker har fått utdelt og skal bruke.

Ja. Dette fremgår blant annet av HMS-forskriftene. Typiske plikter er å ha gode rutiner knyttet til å avverge brann og å håndtere brann samt sørge for at de ansatte til enhver tid har god opplæring. Utleier har utarbeidet en egen brannvernbok som leietaker må gjøre seg kjent med og bruke.

Utleiers brannvernleder
Driftsleder er brannvernleder for bygget.

Leietakers brannvernleder
Hver enkelt leietaker skal også ha en egen brannvernleder. Alle skal vite hvem som er brannvernleder på sin egen arbeidsplass, så dersom du ikke vet hvem det er må du spørre din overordnede.

 

Utleier (som oftest driftsleder eller vekter) foretar en egen brannvernrunde på bygget hvert kvartal. På runden kontrolleres blant annet brannvarslingsanlegget, rømningslys, rømningsveier og orden. I tillegg kontrolleres at leietaker har kvittert ut sin månedsrutine.

Utleier gjennomfører også en daglig "morgenrunde" på de fleste av våre bygg i Tromsø (Coop og Heidenreich) der brannsentral blir kontrollert, "utvendige" rømningsveier blir evt. ryddet for snø og farlig søppel og lagring utomhus blir "fulgt opp". 

 

Redde - Varsle – Slukke
Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår.

Brannvernleder på din arbeidsplass skal sørge for at alle til enhver tid har god nok opplæring. Dersom du ikke har gode nok kunnskaper må du ta kontakt med brannvernleder på din arbeidsplass. 

Dette må håndteres via leietakers brannvernleder. Det må innhentes tillatelse fra utleier og egne prosedyrer må følges. Fyll ut søknadsskjema om varme arbeider (finnes i brannvernboka) og send det på e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Det er ikke bare bruk av vinkelsliper det må følges egne prosedyrer på. Det gjelder all type "varme arbeider". Spør brannvernlederen din.

AS TACO har hatt 2 tilfeller av brann der leietaker selv eller håndverkere i leietakers tjeneste har brukt vinkelsliper og skjærebrenner. Se avisartikler fra brannene her og her.