Både utleier og leietaker har ansvar knyttet til brannsikkerheten. Dette er regulert i lover, forskrifter og leiekontrakt. I hovedtrekk er utleier ansvarlig for at bygget er i forskriftsmessig stand og leietaker har ansvaret for å opprettholde/vedlikeholde lokalene og dets branntekniske innretninger. Videre har leietaker ansvaret for at ens egen virksomhet følger HMS-regelverket. Vi har utarbeidet en egen brannvernbok som leietaker har fått utdelt og skal bruke.

Type spørsmål: 
Vekt: 
8