Vaktmester

Vaktmestertjenesten varier fra bygg til bygg. Ta kontakt med driftsleder dersom du vil ha en oversikt over hva som inngår av tjenester på bygget du er i.

Vi leverer i utgangspunktet ikke denne type vaktmestertjeneste. Dere må derfor besørge dette selv. Dersom det er en større jobb kan vi være behjelpelig med å sette dere i kontakt med rette installasjonsfirma. Ta i så fall kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

 

Vi har leid inn vaktmestertjenester for morgentilsyn på de fleste av våre bygg i Tromsø (ikke Coop og Heidenreich). På morgenrunden foretas en visuell utvendig kontroll av bygget og dets omgivelser. Ordens- og sikkerhetsmessige oppgaver inngår i rutinen. Oppdager vaktmesteren avvik meldes dette inn til oss og følges videre opp av vårt eget driftspersonell.