Hvem har ansvaret for?

Leietaker har selv ansvaret for innvendig vedlikehold av de leide lokaler, med alle anordninger og utstyr anbrakt for lokalenes formål. Utleier kan bistå med råd og innhenting av håndverkere dersom leietaker har behov for det. Ta kontakt med driftsleder eller send e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).    

Utleier har ansvaret for drift, vedlikehold, betjening/kontroll og administrasjon av bygningens felles tekniske anlegg/innretninger som ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg, elektriske anlegg, sprinkleranlegg/brannslukkere, brann-/innbruddsvarslingsanlegg, kompressor, heiser, rulletrapper/-bånd, låssystem etc.

 

Leietaker har ansvaret for ut- og innvendig vedlikehold av egne inngangsdører, porter og eventuelt fasade mot fellesareal m/anordninger (motor, låser etc.) samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming. Utleier har ansvaret for utvendig vedlikehold av vinduer med omramming.