Vaktmestertjenesten varier fra bygg til bygg. Ta kontakt med driftsleder dersom du vil ha en oversikt over hva som inngår av tjenester på bygget du er i.

Type spørsmål: