Redde - Varsle – Slukke
Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår.

Brannvernleder på din arbeidsplass skal sørge for at alle til enhver tid har god nok opplæring. Dersom du ikke har gode nok kunnskaper må du ta kontakt med brannvernleder på din arbeidsplass. 

Type spørsmål: