Dette må håndteres via leietakers brannvernleder. Det må innhentes tillatelse fra utleier og egne prosedyrer må følges. Fyll ut søknadsskjema om varme arbeider (finnes i brannvernboka) og send det på e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Det er ikke bare bruk av vinkelsliper det må følges egne prosedyrer på. Det gjelder all type "varme arbeider". Spør brannvernlederen din.

AS TACO har hatt 2 tilfeller av brann der leietaker selv eller håndverkere i leietakers tjeneste har brukt vinkelsliper og skjærebrenner. Se avisartikler fra brannene her og her.

Type spørsmål: