Ja. Dette fremgår blant annet av HMS-forskriftene. Typiske plikter er å ha gode rutiner knyttet til å avverge brann og å håndtere brann samt sørge for at de ansatte til enhver tid har god opplæring. Utleier har utarbeidet en egen brannvernbok som leietaker må gjøre seg kjent med og bruke.

Type spørsmål: 
Vekt: 
7