Nei. Fellesarealene skal være ryddige både av hensyn til brannsikkerheten og generell orden.

Type spørsmål: