Om eiendommen: 

K1 er et moderne kjøpesenter som inneholder store kjedebutikker som alle er ledende innenfor sine segment. K1 ligger sentralt i Langnes Handelspark, med bussterminal og Jekta Storsenter som nærmeste nabo. K1 og Jekta Storsenter er knyttet sammen både via gangbro og parkeringstunnel. Senteret disponerer ca. 750 parkeringsplasser, hvorav ca. 500 under tak.
Her kan du lese mer om K1

Om området: 

Langnes handelspark er Nord-Norges største handelspark med ca. 200 forretninger. Kjøpesentrene K1 og Jekta utgjør til sammen ca. 100 000 m² handelsareal. I tillegg ligger det flere større frittliggende handelseiendommer innenfor detaljhandel, bilhandel, byggevarer etc. i handelsparken. Området har gode parkeringsfasiliteter og byens beste bussforbindelser. 

Langnes Handelspark har vært under utvikling i 30 år og er fortsatt under utvikling. AS TACO har en eiendomsportefølge i området på ca. 65 000 m², samt tomter sentralt i handelsparken med betydelig utbyggingspotensial.