Om eiendommen: 

"BAMA-bygget" ligger meget godt eksponert mot Nord-Norges mest trafikkerte rundkjøring. Eiendommen deler parkeringsplass med kjøpesenteret K1 Storhandel og er nærmeste nabo til bussterminalen i Giæverbukta.

Bygget leies ut til Drømmekjøkken, Bademiljø og Elkjøp.

Om området: 

Langnes handelspark er Nord-Norges største handelspark med ca. 200 forretninger. Kjøpesentrene K1 og Jekta utgjør til sammen ca. 100 000 m² handelsareal. I tillegg ligger det flere større frittliggende handelseiendommer innenfor detaljhandel, bilhandel, byggevarer etc. i handelsparken. Området har gode parkeringsfasiliteter og byens beste bussforbindelser. 

Langnes Handelspark har vært under utvikling i 30 år og er fortsatt under utvikling. AS TACO har en eiendomsportefølge i området på ca. 65 000 m², samt tomter sentralt i handelsparken med betydelig utbyggingspotensial.