Om eiendommen: 

Heilovegen 20 er en sentralt beliggende forretningseiendom i Langnes handelspark. Det er god parkering og god tilgjengelighet til eiendommen. Gode bussforbindelser og god profilering ut mot Heilovegen/Jekta. Hele eiendommen leies av Rusta. 

Om området: 

Langnes handelspark er Nord-Norges største handelspark med ca. 200 forretninger. Kjøpesentrene K1 og Jekta utgjør til sammen ca. 100 000 m² handelsareal. I tillegg ligger det flere større frittliggende handelseiendommer innenfor detaljhandel, bilhandel, byggevarer etc. i handelsparken. Området har gode parkeringsfasiliteter og byens beste bussforbindelser. 

Langnes Handelspark har vært under utvikling i 30 år og er fortsatt under utvikling. AS TACO har en eiendomsportefølge i området på ca. 65 000 m², samt tomter sentralt i handelsparken med betydelig utbyggingspotensial.