Om eiendommen: 

"KV16" er et kombinert lager- og kontorbygg med gode uteområder. Eiendommen ligger meget sentralt til i handelsparken, rett ved kommende forlenging av Karlsøyvegen og Ærfuglvegen hvor store deler av trafikken til og fra handelsparken vil gå i fremtiden. Eiendommen er regulert til forretningsformål og har godkjent byggetillatelse for utvidelse med ca. 4 000 m².

Om området: 

Langnes handelspark er Nord-Norges største handelspark med ca. 200 forretninger. Kjøpesentrene K1 og Jekta utgjør til sammen ca. 100 000 m² handelsareal. I tillegg ligger det flere større frittliggende handelseiendommer innenfor detaljhandel, bilhandel, byggevarer etc. i handelsparken. Området har gode parkeringsfasiliteter og byens beste bussforbindelser. 

Langnes Handelspark har vært under utvikling i 30 år og er fortsatt under utvikling. AS TACO har en eiendomsportefølge i området på ca. 65 000 m², samt tomter sentralt i handelsparken med betydelig utbyggingspotensial.