Om eiendommen: 

"KV18" er et kombinert forretnings- og kontorbygg. Bygget er fleksibelt ved at man kan veksle mellom små og mellomstore lokaler i bygget. Eiendommen ligger meget sentralt til i handelsparken. God adkomst og gode parkeringsarealer.

Leietakere i bygget er Tromsø Dyrebutikk/Pets, Tromsø Hundefrisør, Optimal Hund, Studio Sigdal Tromsø, Boligpartner, Ibenholdt Consult, Quadrat Eiendom og Alpha Nord AS.

I kontorfellesskapet i 3.etasje leier KontorDesign, Telia Norge, iSmart, LINK Tromsø, Anuvu, OKAB Regiong Nord m.fl.

Om området: 

Langnes handelspark er Nord-Norges største handelspark med ca. 200 forretninger. Kjøpesentrene K1 og Jekta utgjør til sammen ca. 100 000 m² handelsareal. I tillegg ligger det flere større frittliggende handelseiendommer innenfor detaljhandel, bilhandel, byggevarer etc. i handelsparken. Området har gode parkeringsfasiliteter og byens beste bussforbindelser. 

Langnes Handelspark har vært under utvikling i 30 år og er fortsatt under utvikling. AS TACO har en eiendomsportefølge i området på ca. 65 000 m², samt tomter sentralt i handelsparken med betydelig utbyggingspotensial.