Om eiendommen: 

Bygget er bygd til AS Bilco på 80-tallet og ligger i Lakselv sentrum. Bygget er konvertet til skole på begynnelsen av 90-tallet og leies ut til Finnmark fylkeskommune. Avdeling under Lakselv videregående skole, Teknikk og industriel produksjon holder til i bygget.

Om området: 

Lakselv er kommunesenteret og det største tettstedet i Porsanger kommune i Finnmark. Lakselv har et stort utvalg av forretninger, og fungerer også som et handelssted for omkringliggende kommuner. Lakselv lufthavn, Banak, har daglige forbindelser til Tromsø og Kirkenes. Flyplassen ligger ca. 2,5 kilometer nord for Lakselv sentrum. E6 går gjennom tettstedet, og riksvei 98 går fra Lakselv til Tana bru.