Ved innflytting vil leietaker motta og kvittere for nøkler. Videre skal eventuelt strømabonnement overføres fra utleier til leietaker. Leietaker og utleier skal sammen gjennomgå lokalene for å kontrollere at disse er i kontraktsmessig stand. Dersom ikke leietaker påpeker eventuelle mangler, forutsettes det at lokalene er godtatt. Det er ikke alt en får med seg ved en slik befaring og leietaker må derfor benytte de første dagene etter overtakelse til å undersøke om det er noe som har blitt oversett og i så fall melde dette til utleier.

Ved innflytting gjennomgås også oversikt over leietakers kontaktpersoner, herunder leietakers brannvernleder. Videre skal det gjennomføres en introduksjon til brannvernarbeidet på bygget.

 

Type spørsmål: 
Vekt: 
1 Høyt