Ved utflytting skal nøkler tilbakeleveres og eventuelt strømabonnement tilbakeføres utleier. Lokalene skal tilbakeleveres rengjort og for øvrig i kontraktsmessig stand. Det vil si at eventuelle endringer leietaker har gjort i lokalet og som utleier vil ha tilbakeført skal være tilbakeført før tilbakeleveringen. Videre vil det si at lokalene skal være vedlikeholdt i tråd med leiekontraktens bestemmelser. Dersom lokalene ikke er kontraktsmessig på overleveringstidspunktet kan utleier kreve at dette blir rettet. Lokalene anses da ikke for overtatt og leietaker vil måtte betale leie for den tiden som benyttes frem til endelig tilbakelevering. Alternativt kan utleier kreve å gjøre arbeidet selv mot å få erstattet sine kostnader/tap.

Det kan være lurt av leietaker å ta kontakt med utleier i god tid før tilbakelevering for å avklare evt. usikkerheter vedrørende krav til lokalenes beskaffenhet.

Det er ikke alt utleier vil kunne registrere ved tilbakeleveringen. Dersom det i ettertid registreres mangler som ikke burde ha blitt oppdaget ved tilbakeleveringen, må utleier snarlig melde dette til leietaker.

 

Type spørsmål: